Category - יורה דעה

מאכלות אסורות מפיצות מחלות ומזיקות לבריאות?

פרשת שמיני תש”פ “להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל” (ויקרא יא, מז) בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בחודשים האחרונים, התפרסמו ברחבי העולם הרגלי התזונה של תושבי מחוזות...

כיצד יש לרופא לנהוג בנוגע להפלות של עוברים שאינם יהודים

פרשת שמות תש”פ “ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם האחת פועה ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה” (א’ ט”ו-ט”ז). רופאים...

מיהי האם של תינוק שנולד בפונדקאות?

פרשת ויגש תש”פ ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית (בראשית מו, י) מיהו “שאול בן הכנענית”? על פי חז”ל (מדרש רבה ויגש מו, י), שאול היה בנם של שמעון ודינה אחותו. כשהגיע שמעון...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed