Category - השתלת איברים

האם מותר לקבל כליה מנער בן 13?

פרשת כי תצא תש”פ על פי החוק בישראל, כל אדם מגיל 17 רשאי לחתום על כרטיס הסכמה לתרומת איבריו במקרה של מוות, במידה שיהיה צורך בכך. חוק זה קיים גם בנוגע להסכמה לתרומת איברים מחיים, כגון תרומת כליה. בתשובה שכתב נשיא...

טומאת כהנים בהחזרת והשתלת איברים

פרשת כי תבוא תש”פ בשבועות הקרובים נעסוק בעז”ה בסוגיות הלכתיות הקשורות בהלכות טומאת כהנים. סוגיות אלו נוגעות הן לרופאים כהנים, והן למטופלים כהנים, ורלוונטיות למספר פרוצדורות רפואיות נפוצות. השבוע נדון בהלכות...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed