Category - זקנה רפואה והלכה

זקנה, רפואה והלכה

סדרת מאמרים מפני שיבה תקום והדרת פני זקן פרק שני  נאמר בתורה: “מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן” (ויקרא י”ט ל”ב). פסוק מפורסם זה, שהכל רגילים לצטטו כמחייב לכבד את הזקנים, נתון למעשה במחלוקת...

זקנה, רפואה והלכה

סדרת מאמרים קיום מצוות היום על ידי חולה סיעודי פרק רביעי בתקופת חייו האחרונה, עם היחלשות הגוף ונוכחות מוגברת של מחלות, עלול הזקן להפוך לסיעודי. יכולתו לבצע פעולות פשוטות עלולה להיפגע. במקרים רבים הוא נזקק לתמיכה צמודה...

זקנה, רפואה והלכה

סדרת מאמרים יחוד עם מטפלת זרה, בטיפול רפואי, ובבית אבות סיעודי פרק שלישי במאמרים הקרובים נעסוק בזקן הסיעודי ובהלכות השכיחות בהתנהלותו ובטיפול בו. השבוע נפתח בנושא הייחוד. עם העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר קשישים זקוקים...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed