Category - פרשת השבוע

האם מותר לבן להאשים את הוריו במסגרת טיפול פסיכולוגי?

פרשת כי תבוא תשע״ח ארור מקלה אביו ואמו, וענה כל העם אמן (דברים כז, טז). וברש”י: מקלה אביו – מזלזל, לשון “ונקלה אחיך”. לפירוש זה “מקלה” פירושו מלשון קלות, הבן מתייחס לאביו כאדם קל ולא נכבד...

ומבשרך אל תתעלם

ומבשרך אל תתעלם view shiur in english בכל הדורות, הצטיין עם ישראל במיוחד במצוות הצדקה וגמילות החסדים. הערבות ההדדית בין יהודי לחברו היא התשתית החברתית המייחדת את החברה היהודית מזו הנכרית. גם הסיוע הרפואי אינו חריג בהקשר...

אין אדם יודע מה בעיבורה של אשה

פרשת תולדות תשע״ט  וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת ה’.  (בראשית כה, כב) עם התפתחות הרפואה, ביצוע בדיקות אולטרא-סאונד ובדיקות נוספות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.