Category - דברים

מחלוקת הלכתית היסטורית: האם ייתכן בעל חיים בלי לב?

פרשת וזאת הברכה תש”פ לכבוד חול המועד סוכות, נחרוג מעט ממנהגנו לעסוק בשאלות הלכתיות אקטואליות, ונסקור ויכוח הלכתי היסטורי מרתק ששילב מקורות הלכתיים ורפואיים, עירב בתוכו כמה מגדולי ישראל המפורסמים לפני כשלוש מאות...

צום יום הכיפורים בתקופת הקורונה – חולים, מבודדים והדרכה לצוותים רפואיים

שבת שובה – פרשת האיזנו תשפ”א ביום הכיפורים התחייבנו בחמישה עינויים: אכילה, שתיה, סיכה, רחיצה ותשמיש המיטה (שו”ע סימן תרט”ו). להלן נפרט מספר הלכות הרלוונטיות במיוחד לשנה זו – בצל מגיפת הקורונה...

השתלת עצם הלסת מחומרים המופקים מעצמות מת

פרשת ניצבים-וילך תש”פ בשבוע שעבר עסקנו בדיני טומאת איבר שהוצא מגוף אדם חי וההשלכות של דין זה על כהנים בנוגע להשתלת איברים. השבוע נמשיך לעסוק בהלכות טהרת כהנים. שתלים דנטליים הפכו לפרקטיקה מקובלת ומוצלחת ברפואת...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed