Category - ויקרא

זיהוי צרעת בימינו ושאלת השימוש בתכשירים לחידוש צמיחת שיער שנשר

זיהוי צרעת בימינו ושאלת השימוש בתכשירים לחידוש צמיחת שיער שנשר בפרשתנו אנו לומדים את פרשת המצורע. ישנם מספר סוגים של צרעת בגוף האדם, ומספר מצוות בהן מצווה המצורע בשלבי זיהוי הצרעת, דרגת הצרעת, דיני טומאתה ודרכי ההיטהרות...

האם גורל הוא דרך טובה להכרעה בפיקוח נפש?

פרשת בהר-בחוקותי תש”פ “וחי אחיך עמך” (ויקרא כה, לו) הכרעה בין בני אדם הזקוקים לטיפול רפואי במשאבים מוגבלים היא סוגיה רחבה ומפורסמת בהלכה ובאתיקה. שאלות כמו העדפה בין צעירים למבוגרים, קדימות על פי...

סיכון עצמי בהשתתפות במחקר לגילוי חיסון לקורונה

פרשת תזריע- מצורע תש”פ גופי מחקר וחברות מסביב לעולם נמצאים בימים אלו במירוץ לפיתוח חיסון למחלת הקורונה. בדומה למקרים אחרים בהיסטוריה, פיתוח חיסון למחלה מסויימת מתבצע תוך כדי התפרצות שלה. עד שיושג החיסון, הסבירות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.