Category - קורונה

אכילה לפני התקיעות לבריאים, חולים, קשישים, ובשעת מגיפה

ערב ראש השנה תשפ”א בהלכות רבות מצינו איסור מדברי חכמים שלא לאכול לפני קיום מצווה התלויה בזמן, מחשש פן האדם ישקע בסעודתו וישכח חלילה לקיים את המצווה (סוכה לח, א). וכך נפסק במקומות רבים בשולחן ערוך, כמו לגבי נטילת...

הדרכה הלכתית לצום תענית אסתר לחולים, קשישים, חולי קורונה, מעוברות ומניקות

פרשת תרומה-זכור תשפ”א ביום ה’ הקרוב חלה תענית אסתר. להלן נפרט בקיצור את הלכות התענית. כפי שנראה, תענית זו קלה יותר מכל שאר התעניות, ואף שנהגו לצום ואין לפרוץ גדר, וכן יש בתענית זו ענין סגולי מיוחד והיא עת...

שלילת שכר מאנשי צוות רפואי וחינוכי המסרבים להתחסן

פרשת משפטים תשפ”א עם התקדמות מבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה, הגיעו למצב שבו חלק ניכר מהאנשים הרוצים להתחסן כבר קיבלו את החיסון, אך רבים עדיין לא קיבלו את החיסון ואינם מתכוונים לעשות זאת. ביניהם יש שני סוגים...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed