Category - שבת

חימום בשבת בימות הקור לחולה, לזקן, לילדים ולמבוגרים

חימום בשבת בימות הקור לחולה, לזקן, לילדים ולמבוגרים ימות הקור מתקרבים ועמם שאלות הלכתיות בנוגע להפעלת חימום בשבת. ברוך ה’ בימינו נפוצים שעוני שבת, והדלקת החימום בעזרתם היא הדרך המובחרת והנכונה. להלן נפרט את ההלכה...

האם מותר לחולה A.L.S להשתמש בשבת במכשירי עזר חשמליים

view the shiur in english ניוון שרירים (A.L.S) היא מחלה ניוונית קשה וחשוכת מרפא הפוגעת בעיקר במבוגרים מעל גיל 70, שסיבותיה אינן ידועות באופן ברור, למרות שבחלק קטן מהחולים ניתן להצביע על השפעה גנטית. המחלה פוגעת בתאי...

התעמלות, הליכה ועיסוי בשבת – מה מותר ומה אסור?

בימינו, עם העלייה במודעות לחשיבות השמירה על הכושר הגופני, מקובל ביותר לבצע תרגילי התעמלות שונים במסגרת הביתית כדבר שבשגרה. פעולות אלו עשויות לכלול התעמלות מכשירים, תרגילי מתיחה, יוגה, וכן יציאה להליכה ספורטיבית או לריצה...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.