Category - שבת

מריחת קרם הגנה בשבת

פרשת שופטים תש”פ בימים אלה, ימי הקיץ, ובפרט בתקופת החופשה השנתית, רבים יוצאים לבלות בחיק הטבע, בחוף הים ובכל מקום, והצד השווה שבהם הוא חשיפה משמעותית לשמש יותר מאשר בשאר ימות השנה. בשנים האחרונות התפתחה המודעות...

מלאכת תופר במלאכת הרופא

פרשת מטות-מסעי תש”פ תפירה לזמן – שימוש במדבקות, בשדכן, והדבקת רך על קשה בשבועות הקרובים נעסוק בסייעתא דשמיא בהלכות שבת הקשורות למלאכתו של הרופא, במקביל ללימוד נושאים אלה בבית המדרש שלנו. נביא את עיקרי הסוגיות, על...

מלאכת קושר במלאכת הרופא חלק ב’

פרשת עקב תש”פ קשירת תפרים; תפירה בחוט נמס; שימוש באזיקונים וצמידי זיהוי; קשירת תחבושת בשבוע שעבר עסקנו ביסודות מלאכת קושר האסורה בשבת. בין היתר נידונו הנושאים הבאים שנזכיר כאן בקצרה: ביארנו את מהותה של המלאכה...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed