Category - Hebrew

רחיצה בשבת לצוות רפואי אחרי משמרת במחלקה למחלות מידבקות

פרשת אמור תש”פ “ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבת היא לה’ בכל מושבותיכם” (ויקרא כג, ג) אחת ההנחיות המרכזיות עבור אנשי צוות רפואי מחייבת ביצוע מקלחת...

מאכלות אסורות מפיצות מחלות ומזיקות לבריאות?

פרשת שמיני תש”פ “להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל” (ויקרא יא, מז) בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בחודשים האחרונים, התפרסמו ברחבי העולם הרגלי התזונה של תושבי מחוזות...

האם מברכים “הגומל” על החלמה מוירוס הקורונה?

פרשת צו תש”פ “וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה’, אם על תודה יקריבנו, והקריבו על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מרובכת חולת בלולות בשמן” (ויקרא ז, יא-יב)...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed